• Logo-logo

 • Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku

 • logo nsp

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa

   Pobierz podanie wykrzyknik

 • 1

WYWIAD Z NAUCZYCIELKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGI PANIĄ MGR ELŻBIETĄ SZYMAŃSKĄ

 

 

EIN INTERVIEW MIT FRAU SZYMAŃSKA

- Frau Szymańska, können wir Ihnen ein paar Fragen stellen?

- Ja , gern, bitte.

- Warum arbeitet Sie jetzt in einem Gymnasium? Die Schuler sind doch oft frech und arrogant.

Dlaczego pani uczy w gimnazjum? Uczniowie są często bezczelni i aroganccy.

- Ich bin nicht einverstanden, dass sie Schuler sind unhöflich und arrogant. Die meisten Studenten sind wirklich nett und gut erzogen. Es ist angenehm ,mit ihnen zu arbeiten.

Nie zgadzam się ,że uczniowie są bezczelni i aroganccy. Większość uczniów to naprawdę miłe i dobrze wychowane dzieci ,dlatego jest miło z nimi pracować.

- Was war Ihre schlechteste Note damals und in welchem Fach? Jaka była pani najgorsza ocena i z czego?

- Meine schlechteste Note war eine Zwei in Chemie. Moja najgorsza ocena to było 2 z chemii.

-  Wie lange arbeiten Sie schon in diesem Gymnasium? Jak długo pracuje pani w tym gimnazjum?

-  Ich arbeite hier schon drei Jahr. Pracuję tutaj już 3 lata.

-  Was sind Ihre Hobbys? Jakie jest pani hobby?

-  Ich habe keine Zeit für Hobbys . In der Freizeit höre ich Musik. Mein Lieblingskomponist ist Brahms.

Nie mam czasu na hobby. W wolnym czasie słucham muzyki. Moim ulubionym kompozytorem jest Brahms.

-  Was war ihr Lieblingsfach in der Schulzeit? Jaki był pani ulubiony przedmiot w szkole?

-  Meine Lieblingsfach waren Mathe und Physik. Moimi ulubionymi przedmiotami były matematyka i fizyka.

-   Wie sind Sie gerade auf diesen Beruf gekommen? Jak to się stało, że została pani nauczycielką angielskiego?

- Ich habe ein paar Jahre im Ausland gelebt. Nach der Rückkehr habe ich festgestellt, dass meine Englischkenntnisse ganz gut sind und es ist  besser Englischlehrerin als Elektronikerin zu sein.  Mieszkałam trochę za granicą. Po powrocie okazało sie, że moja znajomość angielskiego jest bardziej przydatna niż mój pierwotny zawód elektronik.

Danke sehr für  das Gespräch.  Dziękujemy bardzo za rozmowę.

 Wywiad przeprowadziły Monika Grabarek  oraz Aleksandra Jóżwik z klasy 3b

 Das Interview haben Monika Grabarek und Aleksandra Jóżwik durchgeführt.

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Podanie  na rok szkolny 2018/2019
 pobierz 

 

29066382 495337194195463 1482559059163873280 n

Szukaj

Informacje

 • Wyniki egzaminów

  21687744 909138735906666 3293273204473770017 n

   

  Wyniki egzaminu gimnazjalnego zawsze są naszą chlubą! 
  Właśnie ukazały się wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej - jest to metoda analizy pozwalająca oszacować wkład szkoły w wyniki egzaminacyjne uczniów. Edukacyjną wartością dodaną nazywa się także wskaźniki efektywności nauczania. Kolejny rok udowadniamy, że jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU!
  Wyniki można zobaczyć na stronie http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/wykres-szkoly/…
  1 wykres - opis wyników wedłg EWD
  2 wykres - część humanistyczna,
  3 wykres - historia i wiedza o społeczeństwie
  4 wykres- część matematyczno- przyrodnicza
  5 wykres - przedmioty przyrodnicze
  6 wykres - matematyka

  21616330 909138795906660 3521989702152336449 n21616358 909138855906654 6479615734587128779 n21617600 909139709239902 5019829270674618330 n21761504 909139615906578 6851475511726220025 n

  Czytaj dalej
 • 1

Ładuję, czekaj...