• 1

Biblioteka szkolna

Biblioteka została założona w 2008 r. Od samego początku realizuje podstawowe zadania wynikające ze statutu szkoły.

Jednym z założeń biblioteki jest realizacja polityki oświatowej rządu. Dotyczy ona rozwijania kompetencji  czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły.

 

Do jej podstawowych funkcji należą:

  • Gromadzenie i opracowanie zbiorów
  • Udostępnianie zbiorów
  • Działalność informacyjna
  • Gromadzenie dokumentów świadczących o sukcesach szkoły na różnych jej odcinkach pracy
  • Praca pedagogiczna, której podstawą jest popularyzacja książki i biblioteki w środowisku

 

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór wypożyczalni oraz czytelni systematyczne uzupełniany o nowości książkowe. Gromadzimy literaturę piękną oraz  pozycje ze wszystkich dziedzin wiedzy. Podstawowym trzonem zbiorów bibliotecznych są lektury szkolne. Zbiory zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej (UKD). Głównym źródłem informacji w bibliotece są katalogi alfabetyczny i rzeczowy, zbiorów multimedialnych oraz kartoteki zagadnieniowe.biblioteka

Bibliotekę prowadzi: Pani Zofia Zawiślak

Szukaj