• Logo-logo

 • Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku

 • logo nsp

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa

   Pobierz podanie wykrzyknik

 • 1

Biblioteka szkolna

Biblioteka została założona w 2008 r. Od samego początku realizuje podstawowe zadania wynikające ze statutu szkoły.

 

Założenia biblioteki 2015/2016

Jednym z założeń biblioteki jest realizacja polityki oświatowej rządu. Dotyczy ona rozwijania kompetencji  czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły.

 

Do jej podstawowych funkcji należą:

 • Gromadzenie i opracowanie zbiorów
 • Udostępnianie zbiorów
 • Działalność informacyjna
 • Gromadzenie dokumentów świadczących o sukcesach szkoły na różnych jej odcinkach pracy
 • Praca pedagogiczna, której podstawą jest popularyzacja książki i biblioteki w środowisku

 

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór wypożyczalni oraz czytelni systematyczne uzupełniany o nowości książkowe. Gromadzimy literaturę piękną oraz  pozycje ze wszystkich dziedzin wiedzy. Podstawowym trzonem zbiorów bibliotecznych są lektury szkolne. Zbiory zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej (UKD). Głównym źródłem informacji w bibliotece są katalogi alfabetyczny i rzeczowy, zbiorów multimedialnych oraz kartoteki zagadnieniowe.


Zbiory biblioteki to:

 • książki- 1300 wol.
 • Czasopisma- 6 tytułów
 • zbiory specjalne:
 • kasety wideo-4 szt.
 • płyty DVD- 28 szt.

biblioteka

Bibliotekę prowadzi: Pani Zofia Zawiślak

Szukaj

Informacje

 • Wyniki egzaminów

  21687744 909138735906666 3293273204473770017 n

   

  Wyniki egzaminu gimnazjalnego zawsze są naszą chlubą! 
  Właśnie ukazały się wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej - jest to metoda analizy pozwalająca oszacować wkład szkoły w wyniki egzaminacyjne uczniów. Edukacyjną wartością dodaną nazywa się także wskaźniki efektywności nauczania. Kolejny rok udowadniamy, że jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU!
  Wyniki można zobaczyć na stronie http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/wykres-szkoly/…
  1 wykres - opis wyników wedłg EWD
  2 wykres - część humanistyczna,
  3 wykres - historia i wiedza o społeczeństwie
  4 wykres- część matematyczno- przyrodnicza
  5 wykres - przedmioty przyrodnicze
  6 wykres - matematyka

  21616330 909138795906660 3521989702152336449 n21616358 909138855906654 6479615734587128779 n21617600 909139709239902 5019829270674618330 n21761504 909139615906578 6851475511726220025 n

  Czytaj dalej
 • 1

Ładuję, czekaj...