• Logo-logo

 • Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku

 • logo nsp

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 • 1

Biblioteka szkolna

Biblioteka została założona w 2008 r. Od samego początku realizuje podstawowe zadania wynikające ze statutu szkoły.

 

Założenia biblioteki 2015/2016

Jednym z założeń biblioteki jest realizacja polityki oświatowej rządu. Dotyczy ona rozwijania kompetencji  czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły.

 

Do jej podstawowych funkcji należą:

 • Gromadzenie i opracowanie zbiorów
 • Udostępnianie zbiorów
 • Działalność informacyjna
 • Gromadzenie dokumentów świadczących o sukcesach szkoły na różnych jej odcinkach pracy
 • Praca pedagogiczna, której podstawą jest popularyzacja książki i biblioteki w środowisku

 

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór wypożyczalni oraz czytelni systematyczne uzupełniany o nowości książkowe. Gromadzimy literaturę piękną oraz  pozycje ze wszystkich dziedzin wiedzy. Podstawowym trzonem zbiorów bibliotecznych są lektury szkolne. Zbiory zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej (UKD). Głównym źródłem informacji w bibliotece są katalogi alfabetyczny i rzeczowy, zbiorów multimedialnych oraz kartoteki zagadnieniowe.


Zbiory biblioteki to:

 • książki- 1300 wol.
 • Czasopisma- 6 tytułów
 • zbiory specjalne:
 • kasety wideo-4 szt.
 • płyty DVD- 28 szt.

biblioteka

Bibliotekę prowadzi: Pani Zofia Zawiślak

Informacje

Szukaj

Ładuję, czekaj...