• Logo-logo

  • Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku

  • logo nsp

  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa

  • 1

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 

Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum dla Młodzieży im. Noblistów Polskich informuje o wyznaczonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole:

  •  6 i 7 października 2016 r.
  • 31 października 2016 r.
  • 2 maja 2017 r.
  • 16 czerwca 2017 r.
  • 3 dni egzaminu gimnazjalnego: 19-21 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami).

 

Informacje

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Podanie do szkoły podstawowej pobierz 

Szukaj

Ładuję, czekaj...