• 1

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 

Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum dla Młodzieży im. Noblistów Polskich informuje o wyznaczonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole:

 

  • 2 listopad 2018 r.
  • 10-12 kwietnia 2019 r.
  • 15-17 kwietnia 2019 r.
  • 02 maja 2019 r.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami).

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

procent

29066382 495337194195463 1482559059163873280 n

Szukaj