• 1

Krótka w lata, lecz w sukcesy bogata

Historia Niepublicznego Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku

Kiedy w 1999 r., w ramach reformy oświaty w Polsce, rozpoczęło swe funkcjonowanie pierwsze publiczne gimnazjum w Lubsku, wielu mieszkańców naszego miasta miało wątpliwości, czy jedna placówka oświatowa tego typu zaspokoi potrzeby mieszkańców tak dużej gminy jak nasza. Wśród nich były miedzy innymi ówczesna dyrektor ZSOiE w Lubsku, pani Alicja Nowakowska oraz jej zastępczyni, pani Gabriela Fiedler. Ponieważ Zespół Szkół, w wyniku likwidacji szkół zawodowych, dysponował sporą niewykorzystaną bazą lokalową oraz znacznym potencjałem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zasadnym wydawał się pomysł, by właśnie w budynku przy ul. Chopina 10 utworzyć drugie, wcale nie konkurencyjne – raczej współpracujące – publiczne gimnazjum nr 2. Niestety, pomysł ten nie zyskał społecznej akceptacji i ostatecznie upadł. Ale nie do końca, jak się okazało, bowiem powrócił po kilku latach w nieco zmienionej formie i tym razem trafił na bardziej podatny grunt. Dlaczego? Otóż po pierwsze: wciąż słuszny wydawał się argument, że młodzież byłaby kształcona w obrębie praktycznie jednego budynku i przez tych samych nauczycieli przez całe 6 lat – mogłoby to faktycznie przełożyć się korzystnie na ich rozwój intelektualny, sukcesy edukacyjne, a także więzi interpersonalne. Po drugie: istniejące już i całkiem nieźle prosperujące gimnazjum im. Bojanowskiego wskazało nam kierunek, w jakim powinny zmierzać nasze starania – otóż w stronę szkolnictwa niepublicznego. I wreszcie po trzecie: na fali jubileuszu 60-lecia ZSOiE powstało i wykazało się dużą operatywnością i kreatywnością  Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły „Nasza Buda”, dla którego po zakończeniu obchodów jubileuszowych brakowało pola do działania. Aż tu pole się pojawiło…

Prezes Stowarzyszenia „Nasza Buda”, pani Anna – wtedy jeszcze Anufrowicz, dziś Wojnarowska zapoznała się ze stosownymi przepisami prawnymi, spotkało z różnymi ludźmi mogącymi udzielić pomocy, a następnie rozesłała pisma do wszystkich władnych instytucji, by uzyskać zgodę na założenie i poprowadzenie niepublicznego gimnazjum. Niestety, prośby zostały rozpatrzone, ale odmownie.

Tym razem jednak postanowiliśmy nie poddawać się tak łatwo. Wspaniałe damskie trio: Nowakowska – Fiedler - Anufrowicz przeciwności tylko pobudziły do działania, sprawnie rozprawiły się z nimi – i pokonały. Dlaczego? Ponieważ miały wewnętrzne przekonanie, że warto. W słuszności podjętej inicjatywny. Utwierdzało je nie tylko wsparcie Stowarzyszenia „Nasza Buda” oraz nauczycieli ZSOiE, ale przede wszystkim rodziców potencjalnych uczniów, którym pomysł utworzenia w budynku przy ul. Chopina 10 niepublicznego gimnazjum wyraźnie się spodobał.

I stało – się 1 września 2008 r. zabrzmiał pierwszy dzwonek w Niepublicznym Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku, a Dyrektor Marek Fiedler na uroczystym apelu powitał jedyną pierwszą klasę złożoną z 22 uczniów oraz ich wychowawczynię, panią Monikę Przysmak. Zajęcia lekcyjne odbywały się w tzw. wejściu A, w dwóch zaledwie gabinetach. Prowadzili je nauczyciele, zatrudnieni „na godziny”, rekrutujący się głównie, choć nie wyłącznie z ZSOiE. Oto oni:

 

Ewa Zienkiewicz-Franczak
Język polski
Andrzej Bryłka
Matematyka
Monika Przysmak
Język niemiecki
Wojciech Szturomski
Język angielski
Wioletta Nawrot
Historia, wos
Marek Fiedler
Geografia
Gabriela Fiedler
Biologia
Lilia Busz
Chemia
Roman Przybylski
Fizyka
Radosław Ugrynowicz
Informatyka
Maria Giedrowicz
Muzyka
Lidia Siwińska
Wychowanie fizyczne
Leszek Banaś
Wychowanie fizyczne
ks. Paweł Hardej
Religia
Danuta Kulczyk
Zajęcia świetlicowe
Zofia Zawiślak
Biblioteka


Młodzieżą w szkole opiekowała się pani pedagog Renata Tetera, księgowość prowadziła pani Agnieszka Żurek, a w sekretariacie urzędowała pani Magdalena Banaś. Wszyscy oni pracowali ofiarnie, choć  wtedy jeszcze na poły charytatywnie. Przy tak małej liczbie uczniów szkoły nie było stać na wypłacanie normalnych pensji.

W ciągu następnych 5 lat Gimnazjum bardzo się rozwinęło. Dziś wynajmuje pomieszczenia w całym niższym budynku szkolnym – wejścia A, B i C; w bieżącym roku liczy 8  klas – 172 uczniów, a zatrudnia 30 nauczycieli, w tym 9 na pełnym etacie. Organem prowadzącym nadal jest Stowarzyszenie „Nasza Buda”, którego aktualny Zarząd składa się z 7 osób. Są to:

Renata Tetera
Prezes
Marek Busz
Wiceprezes
Agnieszka Żurek
Skarbnik
Maciej Witczak
Sekretarz
Anna Ćwik
członkowie
Izabela Pasicka
 
Dariusz Wojnarowski
 


Fundusze pozyskiwane na działalność Szkoły wystarczają na sprawne jej funkcjonowanie, a skoro nową dyrektor Gimnazjum została w tym roku, słynąca z przedsiębiorczości i gospodarności pani Monika Przysmak, w przyszłości może być tylko lepiej.

Ważnym głosem doradczym jest również Szkolna Rada Rodziców Jej pierwszy, historyczny już skład wyglądał następująco:

 

Pan Dariusz Łokaj
Przewodniczący
Pan Arkadiusz Dudek
członkowie
Pan Andrzej Lewicki
 

 

Aktualnym przewodniczącym Szkolnej Rady Rodziców jest nadal pan Dariusz Łokaj.
Jak w każdej szkole tak i w naszej największym dobrem są uczniowie. Staraliśmy się więc dbać o nich jak najlepiej. Już w roku szkolnym 2008/2009 Niepubliczne Gimnazjum wraz z zaprzyjaźnionym ZSOiE przystąpiło do projektu unijnego ph. „Mądrzy, sprawni i zdrowi- drzwi do kariery”. Na realizację projektu otrzymaliśmy z Unii Europejskiej kwotę w wysokości 270 tys. złotych. Dzięki niej uczniowie mieli możliwość  udziału w zajęciach rozwijających i wyrównujących szanse edukacyjne. Były to między innymi: atrakcyjne zajęcia dodatkowe z różnych przedmiotów, wyjazdy do teatru, opery, wycieczki rowerowe okolicy, wyjazdy na basen, zajęcia terenowe w parku miejskim i ośrodku w Jeziorach Wysokich, warsztaty dziennikarskie w Radiu Zachód, Gazecie Lubuskiej i Gazecie Wyborczej.  Ze środków projektowych szkoła została doposażona w liczne pomoce dydaktyczne, co miało ogromne znaczenie, gdyż startowaliśmy praktycznie od zera i by móc funkcjonować musieliśmy zgromadzić bazę dydaktyczną w oparciu o prywatne zasoby.

W 2013 roku Niepubliczne Gimnazjum ponownie przystąpiło do realizacji projektu unijnego ph. „Równaj w górę”. Będą w nim utrzymane te same priorytety, jednak z większym nastawieniem na przedmioty matematyczo-przyrodnicze; niestety kosztem zajęć sportowych.

Taka inwestycja w uczniów zdecydowanie przekłada się na osiągane przez nich sukcesy. W ciągu minionych 5 lat Niepubliczne Gimnazjum zdobyło szereg certyfikatów: „Dobrze zaprojektowanej szkoły”, „Szkoły Odkrywców Talentów”, „Szkoły z klasą”, „Szkoły Promującej Zdrowie”, „Trzymaj Formę”. Wymienienie wszystkich osiągnięć naszej młodzieży zajęłoby z pewnością cały czas przeznaczony na dzisiejszą uroczystość, dlatego pochwalę się najbardziej spektakularnymi sukcesami. Oto one i ich autorzy:

Sukcesy naszych uczniów i wychowanków docenił Marszałek Województwa Lubuskiego, przyznając najlepszym z nich stypendia motywacyjne.

Szukaj