• 1

Edukacja wczesnoszkolna

Joanna Janusz

Ilona Marecik

Język polski

Ewa Zienkiewicz-Franczak

Aleksandra Abramowicz

Język angielski

Urbańczyk Magdalena

Wojciech Szturomski

Język niemiecki

Monika Przysmak

Dagmara Kliczak-Sobańska

Biologia/Przyroda

Gabriela Fiedler

Joanna Janusz

Historia/wos

Bartosz Łapa

Geografia

 Bartosz Łapa

Chemia

Lilia Busz

Fizyka

Anna Ćwik

 

Matematyka

Anna Ćwik

Andrzej Bryłka

Maciej Witczak

Informatyka

Ewa Kokot

Artur Rokicki

Radosław Ugrynowicz

Plastyka

Anna Witczak-Czapnik

Muzyka

 

Monika Domańska

 Technika

Henryk Kaczan

Zajęcia artystyczne

Joanna Lisicka

Monika Domańska

Henryk Kaczan

Wychowanie fizyczne

 

Leszek Banaś

Lidia Czyż

Andrzej Tomiałowicz

Kamil Kolański

Wychowanie do życia w rodzinie

Renata Tetera

Wychowawcy świetlicy

Anna Witczak-Czapnik

Renata Rutkowska

Kamil Kolański

Joanna Janusz

Biblioteka

Zawiślak Zofia

Logopedia

Zienkiewicz-Franczak Ewa

Pedagog

Renata Tetera

 

Szukaj